Wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

22.02.2016

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 nr 80 poz. 717 z późn. zm.) wnosimy o zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dotyczącą rejonu Parku Szczytnickiego.

Obecnie plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Parku Szczytnickiego i Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu (uchwała nr XX/1672/04 z dnia 19 lutego 2004 r.) zakazuje wznoszenia budynków i budowli.

Wnioskujemy o uwzględnienie w MPZP możliwości odbudowy zabytkowej restauracji „Schweizerei” lub wybudowania nowej restauracji nawiązującej do historycznego wzoru.

Przez sto lat „Szwajcarka” była ozdobą Breslau, wymienianą w ówczesnych przewodnikach i prezentowaną na wielu pocztówkach obok Ratusza i Hali Stulecia.  Cenny powrót do historii zgrałby się ze skutecznie realizowaną strategią planu decentralizacji ruchu turystycznego we Wrocławiu. Odtworzenie „parkowej perły”  znacznie podniosłoby atrakcyjność pięknej, ale zapomnianej, części parku, pomiędzy ul. Mickiewicza i ul. Różyckiego, która poza Pizzerią przy Moście Szczytnickim, nie oferuje innego zaplecza gastronomicznego czy schronienia przy mało korzystnej aurze. Jest to również idealne miejsce na bazę rowerową z trasami do zwiedzania zabytków Wielkiej Wyspy, a przestronne pomieszczenia restauracji mogłyby służyć również jako małe centrum konferencyjno-szkoleniowe czy też wystawa tematyczna. Spora odległość od najbliższych zabudowań umożliwiałaby organizację koncertów, wesel i innych imprez okolicznościowych.