Wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

22.02.2016

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 nr 80 poz. 717 z późn. zm.) wnosimy o zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dotyczącą rejonu Parku Szczytnickiego.

Obecnie plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Parku Szczytnickiego i Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu (uchwała nr XX/1672/04 z dnia 19 lutego 2004 r.) zakazuje wznoszenia budynków i budowli.

Wnioskujemy o uwzględnienie w MPZP możliwości odbudowy zabytkowej restauracji „Schweizerei” lub wybudowania nowej restauracji nawiązującej do historycznego wzoru.

Przez sto lat „Szwajcarka” była ozdobą Breslau, wymienianą w ówczesnych przewodnikach i prezentowaną na wielu pocztówkach obok Ratusza i Hali Stulecia.  Cenny powrót do historii zgrałby się ze skutecznie realizowaną strategią planu decentralizacji ruchu turystycznego we Wrocławiu. Odtworzenie „parkowej perły”  znacznie podniosłoby atrakcyjność pięknej, ale zapomnianej, części parku, pomiędzy ul. Mickiewicza i ul. Różyckiego, która poza Pizzerią przy Moście Szczytnickim, nie oferuje innego zaplecza gastronomicznego czy schronienia przy mało korzystnej aurze. Jest to również idealne miejsce na bazę rowerową z trasami do zwiedzania zabytków Wielkiej Wyspy, a przestronne pomieszczenia restauracji mogłyby służyć również jako małe centrum konferencyjno-szkoleniowe czy też wystawa tematyczna. Spora odległość od najbliższych zabudowań umożliwiałaby organizację koncertów, wesel i innych imprez okolicznościowych.

27.01.2016

Przesłanie informacji o zgłoszeniu „Projektu Szwajcarka” w UM do Rady Osiedla Zacisze/Zalesie/Szczytniki, portalu Wielka Wyspa oraz do Stowarzyszenia Akcja Park Szczytnicki.

25.01.2016

Spotkanie z zespołem Zarządzania Projektami Urzędu Miejskiego Wrocławia. Prezentacja projektu z 2010 roku wraz z propozycją stworzenia planu rewitalizacji, jego możliwych modeli oraz przykładów realizacji podobnych projektów w Łodzi.

Projekt ma zostać przedstawiony spółce Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o. z zapewnieniem, że w przeciągu dwóch tygodni wydział Zarządzania Projektami przedstawi stanowisko Urzędu i możliwości wpisania projektu w plany rewitalizacyjne miasta Wrocławia.