Projekt 2012

Spotkanie w Urzędzie Miasta z Dyrektorem Departamentu Architektury i Rozwoju.

Prezentacja projektu (p. poniżej), jego walorów i możliwości realizacji.

Wymagania stawiane potencjalnemu inwestorowi:

  • zmiana Planu Miejscowego
  • zezwolenia Konserwatora Zabytków
  • oraz Zarządcy Zieleni Miejskiej

W praktyce oznaczało to 2-3 lat zmagań urzędowych, po których możliwe było wydzierżawienie terenu na okres jedynie 3 lat, po czym odbyłby się ponowny wybór dzierżawcy terenu w trybie przetargowym.

W strefie „Parku Szczytnickiego” obowiązuje zakaz wznoszenia budynków i budowli. Pomimo zbieżności interesu Władz Miasta, związanych z decentralizacją atrakcji Wrocławia, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków nie umieściło żadnej wzmianki o „Szwajcarce” w planach rozwoju miasta.

Projekt został wstrzymany w oczekiwaniu na zmiany przepisów.