Inwestycja

Projekt Szwajcarka z założenia nie jest przedsięwzięciem komercyjnym. Powstał z prywatnej inicjatywy miłośników Wrocławia i jest zaproszeniem do dyskusji wszystkich zainteresowanych. Jest on próbą odnalezienia najskuteczniejszej drogi urzędowej w „dżungli” dzisiejszych przepisów, czyli wspólnego mianownika potrzeb mieszkańców z uwarunkowaniami stawianymi przez Władze Miasta, Konserwatora Zabytków i Zarządu Zieleni Miejskiej. Nakreśla możliwe rozwiązania i relacjonuje postępy z prób ich wdrożenia.

Argumentacja:

 • podniesienie atrakcyjności terenów zabytkowej Wielkiej Wyspy
 • decentralizacja ruchu turystycznego we Wrocławiu – zgodna z planami UM
 • polepszenie standardu życia mieszkańców
 • możliwość organizacji dużych imprez okolicznościowych, szkoleniowych    i spotkań tematycznych
 • idealna lokalizacja – brak sąsiadów w promieniu ~1 km
 • dodatkowe zaplecze dużych imprez w Hali Stulecia
 • brak dojazdu! restauracja bez samochodów pod drzwiami! dostawy elektrycznymi wózkami towarowymi
 • dojazd dla Gości tramwajem przystanek – 150 m lub spacer z dużego parkingu przy ul. Mickiewicza.
 • nawiązanie do historycznego nieskażonego faszyzmem Breslau
 • baza rowerowa z przewodnikami i z trasami wokół zielonej Wielkiej Wyspy
 • i weselna dorożka z Klasztornej Kaplicy na Karłowicza czy Drewnianego Kościółka do bajkowej restauracji w parku

Wspólnie współtworzymy nowy standard życia we Wroclawiu!