Spacer w czasie

Pierwsza gospoda wybudowana w 1844 roku.

żródło: Muzeum Narodowe we Wrocławiu
Szwajcarka w Parku Szczytnickim na rycinie

Projekt przebudowy z 1887 roku autorstwa firmy architektonicznej braci Baum

żródło: Muzeum Architektury we Wrocławiu / Oddział Archiwum Budowlane


Fasada południowa zintegrowana ze starym budynkiem gospody
Fasada północna
Fasada zachodnia

Zrealizowany projekt

Wnętrza Szwajcarki


Lokalizacja „Szwajcarki”

źródło: Wrocław na fotografii lotniczej z okresu międzywojennego ze zbiorów Instytutu Herdera w Marburgu * Wydawnictwo VIA NOVA 2008

Restauracja po niskobudżetowym remoncie w latach 20-tych XX wieku